מחלקות החברה

מחלקת קשיחים

 

במחלקת הקשיחים במפעלנו קיימות מספר מכונות להחדרת קשיחים, מכונות סמרור ונעיצה.

מכונות החדרת הקשיחים במפעל מחולקות לשני סוגים: מכונות חצי אוטומטיות ומכונות ממוחשבות אוטומטיות.

מכונות אלו מתוכנתות דרך מחלקת ההנדסה בהן מוגדרים הקשיחים הנדרשים לכל פריט לפי האפיון במודל או בשרטוט. על פי נתונים אלו, מגדירים המהנדסים אל מחשבי המכונות את הקשיחים הנדרשים. המכונות מתכוונות באופן אוטומטי לנעיצת הקשיחים כולל כיוון הנעיצה ולחץ ההחדרה לעומק. כאמור, ההזנה מתבצעת באופן אוטומטי.

בנוסף, ישנם במחלקה מגוון מכונות ומכשירים לסמרור מסמרות אלומיניום וברזל.